Aby zalogować się i uruchomić aplikację Chroń Dzieci w Sieci - Rodzic

na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym iOS wprowadź:

  • adres e-mail rodzica
  • hasło
Wybierz 'Zaloguj'


Wyraź zgodę na przechowywanie w pamięci urządzenia

i uzyskiwania dostępu do Orange Polska S.A. do

plików cookie, dzięki którym w przyszłości możliwe będzie korzystanie

z aplikacji bez wpisywania loginu i hasła.


Wybierz 'Zatwierdź'

Ostrzeżenie!

Pamiętaj, że korzystanie z Aplikacji Mobilnej za pośrednictwem dostępu do internetu,

wiąże się z kosztami transmisji danych według obowiązujących Cię u Twojego dostawcy

usługi dostępu do Internetu umowy oraz cennika usługi dostępu do Internetu.


Wybierz 'Zatwierdzam'

Wybierz profil dziecka aby dokonać
zmiany ustawień.