Aby zalogować się i uruchomić aplikację Chroń Dzieci w Sieci - Rodzic

na urządzeniu mobilnym z systemem operacyjnym Android wprowadź:

  • adres e-mail rodzica
  • hasło

Wybierz 'Zaloguj'
Wyraź zgodę na przechowywanie w pamięci urządzenia

i uzyskiwania dostępu do Orange Polska S.A. do

plików cookie, dzięki którym w przyszłości możliwe będzie korzystanie

z aplikacji bez wpisywania loginu i hasła.


Wybierz 'Zatwierdź'
Ostrzeżenie!

Pamiętaj, że korzystanie z Aplikacji Mobilnej za pośrednictwem dostępu do internetu,

wiąże się z kosztami transmisji danych według obowiązujących Cię u Twojego dostawcy

usługi dostępu do Internetu umowy oraz cennika usługi dostępu do Internetu.


Wybierz 'Zatwierdzam'
Aby przejść dalej, podaj PIN
Wybierz profil dziecka aby dokonać
zmiany ustawień.