Aby założyć konto na urządzeniu mobilnym dziecka z systemem operacyjnym android

w usłudze Chroń Dzieci w Sieci - Dziecko wybierz 'Załóż konto'Wprowadź numer telefonu Rodzica, w calu weryfikacji zostanie

wysłana wiadomość SMS zawierająca hasło jednorazowe.


Wiadomość SMS będzie zawierała hasło jednorazowe, które

wykorzystasz w kolejnym kroku.


Wybierz 'dalej'Wprowadź czterocyfrowe hasło weryfikacyjne

wysłane na numer telefonu Rodzica.


Wybierz 'dalej'Wprowadź:

 • E-mail - to będzie Twój login
 • Hasło - to będzie hasło do twojego konta w usłudze

Wybierz 'dalej'Wprowadź:

 • Imię i Nazwisko Rodzica
 • PIN (4-8 cyfr)

Wybierz 'dalej'Wybierz plan usługi Chroń Dzieci w Sieci:

             Plan Standard / Plan Premium 

- do 2 urządzeń dzieci / - do 4 urządzeń dzieci

           - 3 zł na 30 dni / - 8 zł na 30 dni

         - nieograniczona liczba profili dzieci

         - 14 dni okresu próbnego


Dodatkowo w Planie Premium:

 • kontrola czasu na urządzeniu dziecka,
 • Aplikacja dla rodzica.

Wybierz 'dalej'


                


Zaakceptuj warunki korzystania z usługi Chroń Dzieci w Sieci.


 1. zaakceptuj regulamin korzystania z usługi i aplikacji Chroń Dzieci w Sieci
 2. wyraź zgodę na rozpoczęcie korzystania z usługi przed upływem 14 dni od zawarcia umowy
 3. wspieraj nas w ulepszeniu Usługi za pomocą zainstalowanego na urządzeniu pliku cookie, który będzie zbierał dane statystyczne o korzystaniu z usługi.

Zapoznaj się z głównymi cechami świadczenia.


Wybierz 'Zamawiam'Wprowadź:

 • Nazwę profilu dziecka
 • Wiek dziecka

Potwierdź informację - 'Jestem prawnym opiekunem dziecka'


Wybierz 'dalej'Wybierz poziom ochrony dla Twojego dziecka.


       Ustawienia użytkownika                                            Średnia ochrona                                                Maksymalna ochrona


Usługa blokuje przeglądarki. Pozostałe                   Blokuje przeglądarki oraz popularne                   Odblokowane są wyłącznie

aplikacje są domyślnie odblokowane i                     komunikatory oraz Gmail, YouTube,                    podstawowe aplikacje takie jak

mogą być zablokowane przez Ciebie po                 Instagram i Facebook. Wszystkie inne                Telefon, Kontakty i Wiadomości.

kliknięciu na ikonę 'ustawień lub  w                         aplikacje są domyślnie odblokowane i                 Pozostałe aplikacje są domyślnie 

panelu www rodzica.                                               mogą być  zablokowane przez Ciebie                  zablokowane i mogą być odblokowane

                                                                                w panelu www rodzica.                                         przez Ciebie w panelu www rodzica.


                                                                            


Ustaw godziny korzystania z Internetu oraz

czas korzystania z aplikacji.


Wybierz 'dalej'


 


Nazwij to urządzenie aby łatwiej je zidentyfikować.


Wybierz 'dalej'


Ostrzeżenie!

Pamiętaj, że korzystanie z Aplikacji Mobilnej za pośrednictwem dostępu do internetu,

wiąże się z kosztami transmisji danych według obowiązujących Cię u Twojego dostawcy

usługi dostępu do Internetu umowy oraz cennika usługi dostępu do Internetu.


Wybierz 'Zatwierdzam'


Ustaw domyślny ekran startowy.


Wybierz 'Zakończ'

                                Zapoznaj się z informacją dotyczącą przechowywania

w pamięci urządzenia i uzyskiwania dostępu przez Orange Polska S.A.

do plików cookie dzięki którym w przyszłości możliwe będzie korzystanie z aplikacji

bez wpisywania loginu i hasła.


Wybierz 'Zatwierdzam'


Od Tej pory Twoje dziecko korzysta z bezpiecznej przeglądarki Chroń dzieci w Sieci.