Aby dokonać konfiguracji profilu dziecka na urządzeniu mobilnym

z systemem operacyjnym Android wybierz 'Zaloguj'Wprowadź:

  • E-mail rodzica
  • Hasło
Wybierz 'Zaloguj'
Wybierz profil dziecka i przypisz go do tego urządzenia.


Wybierz 'dalej'Nazwij to urządzenie aby łatwiej je zidentyfikować.


Wybierz 'dalej'Wybierz 'dalej'Wybierz 'Chroń Dzieci w Sieci'Zezwól na dostęp aplikacji Chroń Dzieci w Sieci na sprawdzanie ogólnych informacji o

aplikacjach na tym urządzeniu - np. jak często ich uważasz.


Wybierz 'OK'Wybierz 'dalej'Ostrzeżenie!

Pamiętaj, że korzystanie z Aplikacji Mobilnej za pośrednictwem dostępu do internetu,

wiąże się z kosztami transmisji danych według obowiązujących Cię u Twojego dostawcy

usługi dostępu do Internetu umowy oraz cennika usługi dostępu do Internetu.


Wybierz 'Zatwierdzam'Ustaw domyślny ekran startowy.


Wybierz 'Zakończ'Zapoznaj się z informacją dotyczącą przechowywania

w pamięci urządzenia i uzyskiwania dostępu przez Orange Polska S.A.

do plików cookie dzięki którym w przyszłości możliwe będzie korzystanie z aplikacji

bez wpisywania loginu i hasła.


Wybierz 'Zatwierdzam'Od Tej pory Twoje dziecko korzysta z bezpiecznej przeglądarki Chroń dzieci w Sieci.