Aby usunąć profil dziecka zaloguj się na stronie: https://chrondzieciwsieci.pl/
Następnie wybierz profil dziecka.

Kliknij na zakładkę 'Ustawienia' następnie 'Usuń profil'.

Profil Twojego dziecka został usunięty.