Zaloguj się na stronie: https://chrondzieciwsieci.pl/

 

Aby odpowiedzieć na prośbę dziecka należy wybrać profil dziecka,  następnie wybierz 'Prośby'


Zakładka 'Oczekujące' poinformuje Cię o prośbach nadesłanych przez Twoje dziecko.

 Kliknij na prośbę aby udzielić dziecku odpowiedzi.


Zaakceptuj lub odrzuć prośbę.

Twoje dziecko otrzyma wiadomość o odrzuceniu lub zaakceptowaniu prośby.