Aby dodać aplikację mobilną do listy aplikacji dozwolonych lub zablokowanych zaloguj się na stronie: https://chrondzieciwsieci.pl/

Wybierz profil dziecka. Pamiętaj, że ustawienia dla każdego profilu są indywidualne.


Przejdź do zakładki 'Aplikacje'.

Wyszukaj nazwę aplikacji, którą chcesz zablokować lub odblokować na urządzeniu mobilnym dziecka przypisanego do wybranego przez Ciebie profilu.

Aby usunąć aplikację mobilną z listy aplikacji zablokowanych lub odblokowanych kliknij 'Usuń'.