Chroń Dzieci w Sieci pozwala na ograniczenie czasu dostępu do aplikacji.

Aby ustawić przedział czasowy, w którym Twoje Dziecko będzie mogło korzystać z aplikacji należy zalogować się na: 

https://chrondzieciwsieci.pl/

Następnie wybierz profil dziecka. Pamiętaj, że każdy profil dziecka ma indywidualne ustawienia.

Przejdź do zakładki 'Czas', następnie kliknij na 'Aplikacje'.

Ustaw przedział czasowy, w których Twoje dziecko może korzystać z aplikacji na swoim urządzeniu.

Masz możliwość ustawienia dla każdego dnia tygodnia różne przedziały czasowe.

Po wprowadzeniu zmian kliknij "Zapisz zmiany".