Aby zmienić hasło zaloguj się na stronie: https://chrondzieciwsieci.pl/

Kliknij na 'Ustawienia konta'

 

Wybierz zakładkę 'Hasło'.

Wprowadź bieżące hasło do konta, kolejno wprowadź nowe hasło.

Po wprowadzonych zmianach kliknij 'Zapisz zmiany'.